Italiano
Hrvatski
English

Agroturizam Stara štala

Sandalji  29a
52402, Cerovlje
Tel.:0038552 684 503
Mob: 0038598 750 731
stara.stala@gmail.com

Istra

Contacts

Sandalji 29a
Borut
52402, Cerovlje
Tel.: 098 920 3455, 098 750 731
E-mail: stara.stala@gmail.com
Stara štala
Sandalji 29a Borut,  52402 Cerovlje Tel.: 0038598 920 3455, 0038598 750 731
stara.stala@gmail.com
Create a website